ge_m: (Admiral Meussen)
[personal profile] ge_m
Вдруг, пришел в голову вопрос: "А, что, стойкий коммунист и друг Страны Советов Херлуф Бидструп, так, до конца жизни, в этой своей дружбе совершенно не разочаровался?" Все таки, до 1988 года дожил человек, много чего мог узнать.
Не знает ли кто случайно?

(Про то, что он был талантливый рисовальщик и, вообще, неплохой знаток людей мне говорить не нужно, я знаю.)

Date: 2016-01-05 12:39 am (UTC)
From: [identity profile] mrs-paramon.livejournal.com
Я думаю, что нет. Есть такая психологическая штука: как только мы публично принимаем какую либо идею, нас преследует внутреннее давление следовать этой идее.

Date: 2016-01-05 02:04 am (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Это-то, конечно, но были же примеры. Говард Фаст, там, или Kестнер раньше.

Там была последовательность событий, разочаровывавших бывших "полезных идиотов". От московских процессов, через 20 съезд и Будапешт до Праги.
А Бидструп, аж, до Афганистана и перестройки дожил.

Date: 2016-01-05 01:57 am (UTC)
From: [identity profile] bbb.livejournal.com
В принципе, такого рода люди разочаровывались в СССР чаще всего в результате каких-то драматических событий, которые для них лично были эмоционально значимы. Например, московские процессы 1936-1937 годов, пакт с Гитлером, анти-еврейская кампания 1949-1952 годов, 1956 год, 1968 год. Тот, кто прошел через эти точки и не разочаровался - скорее всего, остался верным до конца.

Date: 2016-01-05 02:07 am (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Да, я сейчас эти же примерно вехи назвал в комменте выше.
Я согласен, но интересно, все-таки, что старик в конце жизни думал. Если был верен, то, наверное, жалел, что "вот, и эти продались и сдали позицию"...

Date: 2016-01-05 03:19 am (UTC)
From: [identity profile] bbb.livejournal.com
Афганистан, кстати, коммунистами был проглочен легко.

А ожидать особых умственных просветлений в глубокой старости как-то и вообще не стоит.

Кстати, вот интересный вопрос - насколько он был популярен за пределами СССР? Статья о нем в датской википедии крайне лаконична и создает впечатление, что в своей стране он был если не совсем забыт, то уж точно не среди знаменитостей. Особенно годам где-то к 70-м, наверно.

Это, в частности, может означать и такую прозаическую вещь, что советские публикации были для него основным источником дохода, и разрыв с Москвой мог стать для него личной финансовой катастрофой на старости лет.

1/2

Date: 2016-01-05 04:27 am (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Он известен в Дании именно как коммунистический художник. Видимо стал чуть более известен после двух больших выставок в Копенгагене в 2000 и 2004 гг. Вот хорошая статья про него из Politiken, которая всё это объясняет (24 June 2000):

Bid eller underbid.

Bid og Vid' lød titlen på tegneren Herluf Bidstrups årlige samlinger af ordløse tegneserier, 'Bid' slet og ret, når det drejede sig om den årlige samling af daglige satiretegninger i Social-Demokraten og efter 1945 i dagbladet Land & Folk. Det svarede meget godt til, at især borgerskab og højrefløj fandt hans 'Bid' blottet for vid. Modsat sine samtidige kolleger blandt bladtegnerne - Jensenius, Bendix, Ungermann m.fl. - blev Bidstrup til sidst opfattet som ren partisoldat for Danmarks Kommunistiske Parti. Afskrevet som selvstændig kunstner, humorist eller opinionsdanner.

Den kolde krig bar sin del af skylden for dét, resten var han selv ude om, og for resten generede det ham næppe. I den kommunistiske verden blev hans tegninger i 1950erne og 60erne trykt i internationale masseoplag, som kan måle sig med H.C. Andersens, fra Pravda til det lille, men sagnomspundne kommunistiske Luleå-dagblad Norskensflamman.

Han var æresmedlem af Sovjets Kunstakademi og behængt med priser og ordener fra Sovjetunionen, DDR, Bulgarien.

Men den politiske Bidstrup giver et ufuldstændigt billede af manden som kunstner. Det fremgår af de omkring 6.000 originaltegninger, som han efterlod sig ved sin død i 1988 og som Arbejdermuseet i København nu har erhvervet fra hans datter, billedvæveren Lena Bidstrup.

Bag den daglige rutinesatire i Land & Folk stod en dygtig, naturalistisk grafiker og hverdagspoetisk idylliker. Spændet fra polemik til idyl er lige så slående som hos partikammeraten og malerkollegaen, forfatteren Hans Scherfig.

NYHAVNS ROSE Mens Herluf Bidstrup gik på Kunstakademiets malerskole - bl.a. hos den legendariske professor i grafisk kunst, Aksel Jørgensen, som han portrætterede - debuterede han på sin 20 års fødselsdag i 1932 med en humoristisk tegning i Berlingske Tidende - den avis han senere altid fremstillede som en skinhellig tante, der for længst er gået i frø.

Modsat Politiken, der hos Bidstrup tog skikkelse af Nyhavns Rose, letlevende frodighed og ustadighed.

Det var slagkraftig ikonografisk metaforik: Nationaltidende, datidens hoforgan for Gud, konge og fædreland, blev hos Bidstrup en afdanket officer i skimlet galla, Information en ren lirekasse-abe og Social-Demokraten (det daværende Aktuelt) en blanding af vagt-og skødehund. Da havde han selv i maj 1945 forladt fagbevægelsens dagblad efter ni års medarbejderskab, om end under censur: Allerede i 1936 fik han forbud mod at karikere Hitler i sine daglige satirer! Bidstrup tegnede i samme periode til PHs tidsskrift Kulturkampen, senere også til Blæksprutten og Svikmøllen, indtil den kolde krig frøs ham ud. Under krigen spredtes også i masseoplag hans illegale postkort af »Mænd der skal afregnes med«. Da Land & Folk udkom efter befrielsen i 1945, fandt Bidstrup sin platform for resten af livet. Foruden satirerne tegnede han bl.a. til Hans Kirks romanføljetoner i bladet (og siden i bogform), og her blev også hans tegnede reportager fra alverdens socialistiske lande, fra Sydamerika til Kina, trykt, før de udkom som bøger.

(то би континюед)

2/2

Date: 2016-01-05 04:27 am (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
KVINDEKROP Ikke mindst rejsereportagerne afslører dyrkeren af dagliglivets glæder og sanselige former. Storslåede, plakat-slagkraftige kompositioner over arbejdet ved turbiner og smelteovne veksler med glimt af livet på husbådene, arbejdet i marken og børnenes leg i den kolossale samling af tegninger fra Kina-rejsen i 1955 - før folkerepublikken for alvor kom på kant med Land & Folks økonomiske bagmænd i Kreml.

Som bogillustrator perfektionerer Bidstrup den grafiske form mere, end dagens tegning gav tid til og hans 1943-udgave af Boccaccios 'Decameron' giver ikke den ti år ældre og nok så elegante Arne Ungermanns illustrationer til de vovede 1300-tals fortællinger noget efter i frivolitet og sanselighed. Til daglig måtte Bidstrup begrænse sin udtrykkelige fryd over kvindekroppen til kernesunde kommunistiske arbejderheltinder - eller ventilere den under påskud af at satirisere over den dekadente kapitalismes liderlighed.

Den myreflittige Bidstrup tegnede også omslag og vignetter til bøger som 'Den Gode Læge' m.fl., skrevet af den legendariske forsvarsadvokat og partikammerat Carl Madsen, der omhyggeligt skelnede mellem »indremissionske« og »grundtvigske« socialister og endte med at rage uklar med de førstnævnte, dvs. partitoppen. Bidstrups eget satiriske Bid blev efterhånden til et lovlig partiloyalt missionerende underbid, der endte med at give ham selv lidt rigeligt at tygge på: I både hans og DKPs sidste år var Land & Folks redaktion i strid med partitoppen om dækningen af bl.a. Gorbatjovs glasnost-politik. Bidstrup tog parti for centralkomiteen - og oplevede den forsmædelse at få sine tegninger afvist af redaktionen.

TO ARBEJDERTEGNERE Købet af Bidstrups originaltegninger er muliggjort ved støtte fra Statens Museumsnævn, de københavnske Murersvendes Fagforening samt KAD og SiDs Medie-og Kulturfond. Samlingen ligger i forlængelse af Arbejdermuseets erhvervelse for et par år siden af den noget ældre arbejdertegner Anton Hansens efterladte tegninger. Mens Hansen fra ungdommens radikale socialisme efterhånden faldt til på Social-Demokraten, hvor de to var kolleger i fem år indtil 1941, gik Bidstrup altså politisk den modsatte vej. Hvordan får vi allerede en smagsprøve på om en uge: Et udvalg af 'Herluf Bidstrup - Satiriske tegninger' bliver fra 30. juni til 1. oktober den kunstneriske kommentar til Arbejdermuseets store kulturhistoriske udstilling 'Folkets Århundrede'. Udvalget rækker fra Franco-satirer fra 1949 til CD-udbryderen Erhard Jakobsen som manegeklovn i 1972, med mellemstation i 1956, hvor Bidstrup havde travlt med opstandene mod Englands overherredømme i Nordirland og på Cypern - mens andre avisers tegnere var nok så opbragte over Sovjets nedkæmpning af Ungarn-opstanden.

RE: 2/2

Date: 2016-01-05 04:45 am (UTC)
From: [identity profile] bbb.livejournal.com
Спасибо, но если я правильно уловил содержание статья с помощью гуглоперевода, при жизни, особенно в последние десятилетия, он как раз и был маргиналом в своей стране и жил, по сути, за счет советских издательств.

Сейчас все это, конечно, потеряло актуальность и может восприниматься в Дании с любопытством и даже ностальгией, как "доброе старое зло" из песни Псоя.

Date: 2016-01-05 04:50 am (UTC)
From: [identity profile] cjelli.livejournal.com
Немецкая википедия вкратце пишет то же самое.

Date: 2016-01-05 07:33 pm (UTC)
From: [identity profile] bbb.livejournal.com
По-моему, немецкая википедия даже жестче - там прямо написано, что в Дании его имя вообще было никому не известно.

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 05:04 am (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Да, советских и других социалистических.

Так ведь там где они не были у власти, коммунисты в роли диссидентов или оппозиции, как зло воспринимались относительно немногими и в прежние времена (в наших краях это было не совсем так).

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 02:13 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Оффтопик, но песня - Good old bad old days Дэниэля Кана. Мы все очень любим Псоя, но я, просто, этот оригинал очень люблю, и, вообще, очень Кана уважаю. (Хотя и побаиваюсь слегка, но это совсем отдельная тема.)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5XRZAWk8Jc

Насчет советских доходов и Союзе/России как месте, где Б. был популярен - да, согласен, гуд пойнт.

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 03:35 pm (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Вот, кстати, пример симпатичнейшего и обаятельнейшего (не говоря уже про очень талантливого) коммуниста (или чего-то очень близкого), и у кого повернется язык назвать это старым или новым злом?

На скрипке в клипе играет Джейк Шульман-Мент.

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 03:51 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Ха, ну, потому и "опасаюсь" :)
А так-то, мы ж знаем, покуда "у хлопца испанская грусть" это служит двигателем арта, а как реально в Испанию приедет людей расстреливать - совсем другое дело.

Но Кан никуда "не поедет", полагаю. Он постмодернистский коммунист такой.

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 04:14 pm (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Да-да, я именно это написал [livejournal.com profile] bbb про Бидструпа. Он ведь тоже никуда не поехал.

Re: 2/2

Date: 2016-01-05 04:24 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Мне понравилось (где-то вчера в поисках попалось), как он во время оккупации был вынужден перейти на нелегальное положение, т.е. жить до конца войны в каком-то коттедже под Копенгагеном. Я понимаю антифашизм, личное мужество и пр., но есть в этом (из нашего азиатского далека) ощущение, что какая оккупация, такие и коммунисты. Не Франция, в общем.

Date: 2016-01-05 04:21 am (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Он всю жизнь был довольно ортодоксальным коммунистом и оставался таким до конца. В середине 80х газета Land og Folk, с которой Бидструп сотрудничал много десятилетий и был в ней одной из ключевых фигур, перестала быть органом КПД и стала "общелевой" газетой. Сразу после этого начались конфликты между редакторами газеты и ЦК КПД, в частности по вопросам освещения перестройки и гласности. Бидструп твердо стоял на стороне ЦК, что повлекло унизительные для него отказы в публикации карикатур. (Газета, несмотря на снижение радикальности, пережила Бидструпа всего на пару лет).

Date: 2016-01-05 02:40 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Про конфликт ЦК и газеты, как раз, интересно - это, практически, самый прямой ответ на мой вопрос. А где Вам удалось это найти, если не секрет, мне любопытно, потому что я именно это и не нагуглил. Вроде бы, статья из Politiken про эти времена не пишет (или я пропустил)?

Date: 2016-01-05 03:28 pm (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
В Politiken предпоследний абзац, плюс из Википедии:

Venstrefløjens afmatning i midten af 1980'erne gik også ud over Land og Folk. I forlængelse af forandringerne i Sovjetunionen under Gorbatjov var DKP også i opbrud, og det førte bl.a. til en beslutning om at gøre Land og Folk til en avis for hele venstrefløjen, men projektet mislykkedes, og 28. december 1990 udkom sidste nummer af avisen.

Den redaktionelle linje i avisen var gennem årene stærkt præget af, at den var politisk ledet, hvilket bl.a. betød, at der frem til slutningen af 1980'erne stort set aldrig stod noget kritisk om Sovjetunionen og de øvrige Østblok-lande.

Det ændrede sig drastisk med beslutningen om at ændre grundlaget for avisen fra en decideret partiavis til en bredt orienteret venstrefløjsavis. Den ændrede linje lagde op til en redaktionel frihed, som udfordrede partiets ledelse, og det førte uundgåeligt til spændinger. Jobbet med at være buffer mellem de to parter – og på et større plan mellem de dengang to stridende linjer i DKP – blev tildelt Frank Aaen (nuværende MF for Enhedslisten), som bestred jobbet som politisk redaktør i årene 1986-1989.


Date: 2016-01-05 03:35 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Гм, спасибо, я, видимо, неправильный вопрос задал.
Ваша цитата, да, про конфликт ЦК и газеты, но про позицию Бидструпа там нет (или мне через гуглперевод не видно). Как мы знаем, что он был на стороне партии, и что это "повлекло унизительные для него отказы в публикации карикатур"?

Date: 2016-01-05 03:43 pm (UTC)
From: [identity profile] riftsh.livejournal.com
Про позицию Бидструпа в этом конфликте написано в предпоследнем абзаце статьи в Politiken. Последнее предложение оттуда:

"Бидструп занял сторону ЦК - и испытал позор отклонения редакторами его рисунков".

Date: 2016-01-05 03:47 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Спасибо!
Только сейчас понял, что, да, заложил не всю статью в переводчика. Т.е., таки пропустил.

С днем рождения!

Date: 2016-02-26 08:05 am (UTC)
From: [identity profile] th3.livejournal.com
Многие счастливые лета!

Re: С днем рождения!

Date: 2016-02-26 02:12 pm (UTC)
From: [identity profile] ge-m.livejournal.com
Спасибо большое, дорогая Т.Н.!
Очень приятно!

Profile

ge_m: (Default)
ge_m

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios